Belangrijke wijziging taalkennisvereiste vanaf 01/01/2023

jan 24, 2023 | Nieuws

Vanaf 1 januari 2023 moet een sociale huurder de Nederlandse taal kennen op het niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Talen. Je hebt dit niveau twee jaar na de start van jouw huurovereenkomst. (De regel was A1 binnen ÊÊn jaar na de start van jouw huurovereenkomst.)

Wat als je niet voldoet? Huur je twee jaar en heb je niveau A2 Nederlands niet? Dan kan je bij woonmaatschappij T’ Heist Best uitstel van ÊÊn jaar vragen. Voldoe je nadien nog niet? Dan kan je een administratieve geldboete krijgen.

Waar kan je Nederlands leren? Je kan via verschillende scholen en organisaties Nederlands leren. Het agentschap Inburgering en Integratie van de Vlaamse overheid kan je hierover informeren. Online: www.integratie-inburgering.be of via hun lokale afdeling: West-Vlaanderen: President Kennedypark 30, 8500 Kortrijk; telefoon 056 74 21 50.