Aanvang huur
Home  > Huurder  > Aanvang huur

Bij een aanbod van een woning ontvangt u een brief met een antwoordformulier en een voorlopige huurprijsberekening. U dient op het antwoordformulier aan te duiden of u de woning wenst te aanvaarden of niet, dit formulier te ondertekenen en ons terug te bezorgen.

Na het aanvaarden van de woning, ontvangt u een toewijsbrief met vermelding van de definitieve huurprijs en huurwaarborg.

Daarna worden er afspraken gemaakt betreffende de betaling van de huurwaarborg en de ondertekening van de huurovereenkomst.

Bij het niet-aanvaarden van een woning, ontvangt u een brief met vermelding van de weigering.