Betaling huur
Home  > Huurder  > Betaling huur

De huur moet betaald zijn voor de tiende van de lopende maand & moet overgeschreven worden op het rekeningnummer BE86 3800 1535 3050. Je kan dit het gemakkelijkste laten doen door een doorlopende opdracht te geven aan de financiële instelling waar je klant bent.