Huuraanpassing
Home  > Huurder  > Huuraanpassing

De huurprijs wordt ieder jaar aangepast aan de hand van je inkomen. Een herziening in de loop van het jaar is alleen mogelijk in volgende gevallen :

  • bij overlijden of bij verhuis van inwonenden, van wie het inkomen in aanmerking werd genomen. Een nieuwe berekening gebeurt op basis van het nieuw inkomen dat wij bepalen aan de hand van de bewijsstukken die je ons bezorgt.
  • als je inkomen gedurende 3 opeenvolgende maanden met minstens 20% gedaald is t.o.v. het inkomen van drie jaar ervoor. Een nieuwe berekening gebeurt op basis van het nieuwe inkomen dat wij bepalen aan de hand van de bewijsstukken die je ons bezorgt. Je kan geen herziening van de huurprijs krijgen wanneer het inkomen met minder dan 20% zakt, en als je al de minimumhuur betaalt.
  • bij pensionering.
  • als er personen komen inwonen, moet hun inkomen onmiddellijk bezorgd worden voor de herberekening van de huur. Het opzettelijk verzwijgen van een bijwoning kan opzeg van het contract tot gevolg hebben!

Nieuw vanaf 1 januari 2020:

Het inkomen van kinderen jonger dan 25 jaar die niet meer studeren en niet meer kinderbijslaggerechtigd zijn telt volledig mee. Ook het inkomen van inwonende ouders en invalide gezinsleden telt mee.

Wijzigingen in de gezinstoestand moeten steeds onmiddellijk aangegeven worden (geboorte, huwelijk, samenwonen…).