Uw maandelijkse huurprijs

jan 12, 2021 | Nieuws

Hoe wordt uw maandelijkse huurprijs berekend (2021):

De formule is:

Inkomen/55 – gezinskorting – patrimoniumkorting + huurlasten + energiecorrectie = huurprijs

Inkomen

Uw inkomen bepaalt grotendeels de huurprijs. We kijken naar het inkomen van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden (behalve meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag genieten). We nemen het inkomen van uw meest recente aanslagbiljet en dat noemen we het referentie-inkomen. Dit gaat niet noodzakelijk voor alle gezinsleden over het inkomen van hetzelfde jaar.

Enkel als u en uw gezin geen referentie-inkomen hebben, dan kijken we naar jullie huidige inkomsten.

Het gevonden inkomen indexeren we en delen we door 55.
Is uw inkomen hoger dan een bepaalde grens? Dan delen we door 54, 53 of 52 in plaats van 55.

Gezinssamenstelling

U krijgt een korting van 19 euro per kind, per persoon ten laste of als u gehandicapt bent. Deze vermindering op de basishuurprijs heet de gezinskorting.

Woont uw kind bij uw ex-partner, maar verblijft het regelmatig in de sociale woning? Dan halveert de SHM de korting. Elke partner krijgt dan de helft.
Ze verdubbelen de korting als het kind erkend is als ernstig gehandicapt.

Woningkwaliteit

Sommige huurders krijgen een extra korting. Dit hangt af van de marktwaarde van de woning. Dat is de huurprijs die uw woning zou hebben op de private huurmarkt.
Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die de SHM geeft. Dat heet de patrimoniumkorting.

Extra huurlasten

Soms betaalt u bovenop de huur nog aantal extra maandelijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van centrale verwarming,…

Vermindering onroerende voorheffing

Heeft u twee kinderen of meer ten laste of bent u of iemand van uw gezin ernstig gehandicapt? Dan komt u misschien in aanmerking voor de vermindering onroerende voorheffing. Dit is een vermindering op de grondlasten (onroerende voorheffing) die de SHM als eigenaar betaalt.

Zij ontvangen deze vermindering en vergelijken het bedrag met de sociale korting. U krijgt het hoogste van de twee kortingen: ofwel de sociale korting, ofwel de vermindering op de onroerende voorheffing.

Energiecorrectie

Als uw huisvestingsmaatschappij extra geld investeerde om uw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruikt u minder energie. U bespaart dan geld op het gebruik van verwarming en warm water.

Om onze investering terug te kunnen verdienen, rekenen ze een maandelijkse toeslag aan bovenop uw huurprijs. Deze toeslag heet de energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel.

De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die u minder verbruikt door de extra investering van de SHM. Deze hoeveelheid energie berekenen ze volgens de regels die de Vlaamse Regering vastlegde.

De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen ze gedeeltelijk door aan het voordelige sociaal tarief. Op deze manier is de toeslag een eerlijk bedrag, dat altijd lager is dan het bedrag dat u bespaart op uw energiefactuur.

Sociale huurschatter

Uw huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van uw woning. Dat is de prijs die u zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt.

De waarde van uw woning bepaalt de SHM aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen kijken ze naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op deze manier kunnen ze een nog juister bedrag op de waarde van uw woning plakken.

De huurprijs heeft een onder- en een bovengrens. U betaalt nooit meer dan wat iemand voor een vergelijkbare woning in dezelfde omgeving op de private huurmarkt zou betalen.

U betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs + energiecorrectie, ongeacht het inkomen van uw gezin. De minimale huurprijs hangt af van de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning.

 

Wanneer kan uw huurprijs tussentijds worden aangepast ?

Uw huurprijs kan tussentijds eventueel herzien worden (Art. 48 KBSH) als:

  • uw huidig gezinsinkomen met 20 % gedaald is tegenover het referentie-inkomen.
  • ook als u met pensioen bent gegaan heeft u recht op een huurprijsherziening.
  • als een huurder van wie het inkomen bij de huurprijsberekening in aanmerking wordt genomen, overlijdt of uit de huurovereenkomst wordt geschrapt.
  • als er personen tot de huurovereenkomst toetreden van wie het inkomen bij de huurprijsberekening in aanmerking komen.

Voor verdere informatie kunt u ons telefonisch bereiken op 050/530.890